שיפוצים והרחבות

איך ניתן לשמור על צביונו של בניין בראי הדורות? איך מבצעים תכנון נכון שימנע הוצאות מיותרות במהלך השיפוץ? האם שיפוץ מבנה קיים באמת זול יותר מבנייה חדשה?

לעיתים, נהוג לחשוב כי שיפוץ מבנה קיים הינו בעל היקפי בניה קטנים יותר ואינו מצריך הוצאה גדולה כל כך. אבל לא כך הוא, יש לתת את הדעת על הליך תכנון נכון ומועיל אשר לוקח בחשבון את מגבלות התכנון עקב העובדה כי מדובר במבנה קיים.

לעיתים במצב בו היקפי השינויים גדולים במיוחד, נאלץ לשקול דרכים חלופיות להגשים את מטרות הלקוח ואף לחשוב על הריסת המבנה והקמתו מחדש, כולל התוספות הנדרשות. תכנון מבנה לשיפוץ ולהרחבה צריך לקבל על עצמו את התניות שלד המבנה הקיים, מיקומי עמודים וקורות בולטות ולעיתים אף "להתפשר" כדי לשמור על יציבותו ההנדסי מחד ואופיו האדריכלי מאידך.

אנו בחברת מאמינים כי שיפוץ מבנה צריך גם לקחת בחשבון את מרכיב הכדאיות הכלכלית. ולכן אנו "שמים על השולחן" של הלקוח במהלך התכנון את המגבלות המתבקשות.

כמו כן, מבנים אשר יש להם מאפיינים הנדרשים לשימור (הן בבחינת החוק והן עקב הערך הסנטימנטלי של המבנה ללקוח) אנו מאמצים כל חשיבה הנדסית טכנולוגית וחשיבה אדריכלית יצירתית כדי לשמר את ערכו של המבנה ובכך לשמור על צביונו בראי הדורות.

architecture-historical-buildings-1