בית בכפר אורנים
הנדסה ואדריכלות: ליברמן

ביכ שבטי ישראל
הנדסה ואדריכלות: ליברמן

בית ברמת השרון
הנדסה ואדריכלות: ליברמן

בית באלקנה
הנדסה ואדריכלות: ליברמן

בית במכבים
הנדסה ואדריכלות: ליברמן

בית בשילת
הנדסה ואדריכלות: ליברמן

בית בצפריה
הנדסה ואדריכלות: ליברמן

בית בלפיד
הנדסה ואדריכלות: ליברמן

בית קפה- שמבזולה
הנדסה ואדריכלות: ליברמן

בית בפתח תקווה
הנדסה ואדריכלות: ליברמן

בית בחדיד
הנדסה ואדריכלות: ליברמן