איך יוצרים הליך רישוי נאות לבנייה? איך מקבלים היתרי בנייה? מה תפקידו של האדריכל ובעל הבית בדרישות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של הרשות המקומית?

כל בנייה במדינת ישראל או שינוי כלשהו במבנה קיים מותנים במתן היתר בנייה ע"י הרשות המקומית.
בנייה ללא היתר בנייה היא עבירה על חוק התכנון והבניה.
אנו במשרד 'ליברמן תכנון מבנים' מקפידים בכל תכנון אדריכלי שאנו מבצעים לפרט בפני הלקוח את הליכי הרישוי הנדרשים ואף לפרט את העלויות אגרות הבניה הדרושות.

הליך רישוי נאות דורש:
1    חקירה מוקדמת של המתכנן לגבי כל זכויות הבניה המותרות בתב"ע (תוכנית בינוי ערים) במגרש הנידון.
2   הכנת בקשה להיתר בניה – "גרמושקה" אשר כוללת בתוכה את תוכניות המבנה, חזיתות, חתכים ופרטים דרושים וכמו כן כוללת בתוכה את חתימת עורך הבקשה והמתכנן אשר על שני אלה אנו חתומים כמשרד המשלב הנדסה ואדריכלות.
3   הועדה המקומית לתכנון ובניה של הרשות המקומית מתכנסת (בד"כ אחת לחודש) ומוציאה "גיליון דרישות" המפרט בסעיפים את כל המטלות הנדרשות כדי לקבל את היתר הבניה.
4   האדריכל בשיתוף עם בעלי הבית ממלאים את כל הדרישות הועדה ובניהם:
•    חתימת מנהל מקרקעי ישראל (במידה והמגרש אינו בבעלות פרטית) –עלות אגרות מנהל נקבע בשונה בין אזור לאזור בארץ.
•    חתימת שכנים.
•    תיקונים אדריכלים בגוף התוכנית.
•    הפנית תכניות הנדסיות לאישור הג"א לממ"ד.
•    רשות עתיקות (במקרים של חפירה במגרש).
•    מכון התקנים – הצגת חוזה התקשרות של מעבדה מאושרת על חוזק הבטון.
•    חוזה התקשרות לפינוי פסולת עם אתר מורשה
•    וכו'.
5   האדריכל גם מופנה להכנת תכניות עם מתכננים נוספים הנדרשים ע"י הועדה וביניהם:
יועצי קרקע, יועצי בטיחות, יועצי אינסטלציה, יועצי תנועה, יועצי נגישות ונכים וכו'.
6   האדריכל מרכז אצלו את כל התוכניות של היועצים ואת אישורי הרשויות השונות ומגישים לוועדה כדי לקבל את היתר הבניה.
7   הועדה תגיש למזמן העבודה את גובה התשלום עבור אגרות הבניה, לאחר שישולמו אגרות הבנייה, היא תנפיק את היתר הבניה ע"ג 3  העתקים של הגרמושקה הסופיות, המאושרות והמתוקנות.

architecture-licensing-procedures-1