שאלה בעניין: איטום מרתף חדש מתחת לבית קיים.

 

שרון ל. (מכבים): יש לי בית פרטי, צמוד קרקע, ועוד מתקופת הבניה, נשאר חלל כלוא מתחת לבית.

ברצוני, לממש את האפשרות לבנות מרתף בחלל זה.

כיצד ניתן לאטום בפני רטיבות את המרתף במידה ואינני מעוניין לפגוע בפיתוח של הגינה והשבילים.

תשובה:

במרתף הנחפר מתחת לבית קיים, על המהנדס המתכנן יש לבדוק את סוג הביסוס ועומקו של המבנה הקיים ולאשר את היתכנות הבניה המבוקשת.

עדיף להשעין את רצפת וקירות המרתף על היסודות הקיימים ולא לחפור חדשים. (מקשיי ביצוע ועלויות). כדי לאטום את המרתף, חשוב לבצע את האיטום מחוץ לקירות בטון המרתף החדשים.

על הקבלן המבצע יש לחפור אל העומק הנדרש (כולל גובה מרתף  מתוכנן +עובי ריצוף+ עובי יציקת הרצפה+ 5 ס"מ מדה+ 20 ס"מ ארגזי קרטון להפרדה+ שכבת שתית מהודק). קירות המרתף בד"כ יצוקים מתחת לקורות המסד ההיקפיות של הבית. הקבלן יחפור (בזהירות) עוד 10 ס"מ מעבר לרוחב הקורות. ארגזי הקרטון והמדה שמעליהם יש לבנות עד להיקף החפירה (כולל עובי הקירות+ 10 ס"מ), בצמוד לקרקע, בכל היקף המרתף, יש לבנות קיר בעובי 10 ס"מ מבלוקים (כולל חגורות תקניות ע"פ התקן) ממפלס הרצפה ועד לגובה תחתית קורות המסד באותם 10 ס"מ חפירה אקסטרה. לאחר מכן יש להלחים יריעות ביטומניות על הקירות (מצדן הפנימי) והמשכן לרצפת המרתף. הקבלן ייצק את קירות המרתף ואת הרצפה החדשה כנגד יריעות איטום אלה. רצוי לשים עצר כימי בין הקירות לקורות המסד. מומלץ להשאיר צינור שרשורי בהיקף הרצפה. מומלץ לבצע איטום  ע"י מריחה של חומר איטום גם לאחר התייבשות הבטון מצדו הפנימי של המרתף.

בשיטה זו יש המרתף אטום כראוי גם מחלקו החיצוני וגם הפנימי.

מומלץ לבצע קיר איזולציה מגבס על הקירות היצוקים כדי שהנ"ל יספגו שאריות לחות שבמרתף.(ולא לטייח).