ביכ שבטי ישראל
הנדסה ואדריכלות: ליברמן

הכנסת 3 חולון- תמ"א 38
הנדסה: ליברמן, אדריכלות: לוי-לוסטיג

מרכז קהילתי בוכמן
הנדסה: ליברמן, אדריכלות: הרנוף

אבשלום 8 רשל"צ- תמא 38
הנדסה: ליברמן, אדריכלות: לוי-לוסטיג

מפעל SYROX ISRAEL
הנדסה: ליברמן, אדריכלות: זיוואגי