חלק בלתי נפרד מהמקצועיות של 'ליברמן תכנון מבנים', הנו התחום הפדגוגי.  מאז שנת 1996, מולי ליברמן (בעלי המשרד) הינו מרצה בביתי ספר להנדסאים. וביניהם: באריאל, המכללה למנהל, אורט כפר סבא ועוד. כיום הוא גם משמש כראש המחלקה להנדסה אזרחית בבית הספר להנדסאים שבמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה באריאל (בצמוד למרכז האוניברסיטאי באריאל).

השפעה על החברה בישראל
הרצון לעסוק בחינוך להכשרה טכנולוגית מגיע מתפיסה חברתית, שיש לפדגוג יכולת השפעה במגזרים שונים בקהילה הישראלית. תחום הבניה הינו תחום רחב מאוד ושונה מכלל ענפי המשק הישראלי. ענף הבניה הינו ייחודי בכך שכל הייצור של המוצר (המבנה) מתבצע במקום ייעודו הסופי של המוצר- באתר. זהו המוצר היחידי שהלקוח, אנשי המקצוע, הספקים , המתכננים והיועצים מגיעים אל המוצר  ולא המוצר לבית הלקוח.

הקמת מבנה – דינאמיקה בין חברות ומגזרים
בתוך אתר הבניה מתרחשים בד בבד תהליכים רבים טכנולוגים ואמנותיים שרבים הם בעלי המקצוע היכולים למצות את כישוריהם בענף תעשייתי זה. בשל כך, הבניין מפגיש בין עשרות רבות של אנשי מקצוע שונים והינו גם כור היתוך מעניין וססגוני של מגוון המשקף את רובדי החברה הישראלית ונוצרת דינאמיקה בין חברות ומגזרים שונים הפועלים כולם יחד למען אותה מטרה- הקמת המבנה.

הכשרת סטודנטים  ויישום הערכים
היכולת בהקניית ידע להמונים הנה מבטאת את הרצון האישי של מולי ליברמן להקים חברה מתוקנת ושוויונית הממצה את יכולתו וכישרונו של הפרט בענף מרכזי כל כך במשק הישראלי. ליברמן מעשיר בידע טכנולוגי עדכני, דורות רבים של סטודנטים, מאז שנת 1996 וזאת לצד אידיאלים חברתיים בבניית חברה מתוקנת וערכית המבוטאת גם בתכנון אורבאני והתיישבותי הוליסטי, מקיים ומכבד את צרכי הקהילה והפרט.