תמ"א 38

רעידת אדמה הינה תופעת טבע שצפויה להתרחש בשנים הקרובות בישראל. מדינת ישראל ממקומת באזור מסוכן מבחינה סיסמית והתקן הישראלי נערך לכך בהתאם מאז שנת 2003 בו התפרסם ת"י 413 לרעידות אדמה. רעידת אדמה מפעילה עומסים אופקיים על המבנה,ובמידה ושלד הבניין אינו מתוכנן ובנוי כדי לרסן את התנודתיות שנוצרת כתוצאה מרעש האדמה המבנה עשוי לקרוס בתוך זמן קצר מאד.תמ"א 38 הינה תוספת לתקן רעידות אדמה. התמ"א מאפשרת הגדלת זכויות בנכס ובתנאי שהמבנה יחוזק כך שיוכל לעמוד בעומסים הפועלים עליו במקרה של רעידות אדמה. עומסים סיסמיים. המבנים עליהם חלה התמ"א הם אך ורק מבנים שנבנו לפני שנת 80 או שהיתר הבנייה שלהם הוצא לפני שנת 75, ושיש לגביהם חוות דעת הנדסית המצדיקה את הצורך בחיזוק.

התמ"א מאפשרת תוספת זכויות בנייה, שבד"כ מנוצלות ע"י תוספת קומות, וזאת ללא תשלום מס שבח. תוספת הבנייה יכולה להבנות ע"י יזמים או קבלנים כיחידות דיור נוספות למבנה, ומכירתן יסבסדו את עלויות הבניה והחיזוק כך שלדיירים לא תהיה הוצאה כלכלית בגין החיזוק.

הליך התכנון ההנדסי

התכנון ההנדסי הנו מתייחס גם לחיזוק המבנה הקיים כנגד עומסים אופקיים הנגרמים עקב רעש אדמה, וגם ליכולת המבנה לקבל עומסים ורטיקליים נוספים כתוצאה מהגדלת זכויות הבנייה ותוספת הקומות.

התכנון מתבצע ברמה טכנולוגית גבוהה מאד, בשיטת ה final elemants (אלמנטים נוספים), והתכנון בודק את התנהגות המבנה במקרה של רעידות אדמה ואת מסוגלותו לקבל את המאמצים המתרחשים בו עקב תוספת העומס. המבנה מקבל חיזוק בכל היקפו ע"י מערכת ביסוס חדשה, קירות חיזוק ועמודים שעולים מהקרקע ועד לקצה הבניין(כולל הקומות החדשות). מעל הגג של המבנה הקיים מתוכננת תקרה כפולה וחדשה (תקרת טרנספורמציה) אשר נועדה כדי לשאת את עומסי התוספות (כולל ממ"ד) ולהעביר את העומסים אל היקף המבנה המחוזק.

התכנון ההנדסי של התמ"א כולל מספר שלבים:

1. בדיקה ראשונית-כתיבת חוות דעת לאחר חקירת המבנה הקיים, ובדיקה אשר מאששת את הצורך בהחלת התמ"א. החוו"ד נמסרת למהנדס חיצוני מטעם העירייה והוא נותן אישור להגשת בקשה להיתר בנייה לתמ"א.

2.תכנון תוספת ממ"ד לקומות החדשות -ע"פ דרישות הג"א.

3. הכנת חישובים סטטיים ומסירתם למהנדס מטעם העירייה לבדיקה ואישור.

4. הכנת תכניות עבודה הנדסיות לחיזוק המבנה ולתוספות הנדרשות ע"פ התכנית האדריכלית ומסירתם למכרז קבלנים.