איך נמדדת הצלחתו של התכנון ההנדסי? אילו מאפיינים שונים בתכנון מבני ציבור לעומת מבנה פרטי? מדוע על המהנדס להיות בעל פריון מחשבה רחב?

ההבדל בין תכנון מבנה ציבורי ופרטי
תכנון מבנה ציבורי הינו בעל מאפיינים שונים מתכנון מבנה פרטי: השיתוף בין מספר גורמי תכנון (יועצים, אדריכלים, יזמים, עריה, מנהל הפרויקט) מחייב תכנון אינטנסיבי,  מדויק, ומתואם. התכנון ההנדסי בד"כ לוקח בחשבון טכנולוגיות הנדסיות מתקדמות יותר בעלות מאפיינים שונים, המקנים יכולת למבנה לקבל עומסים גדולים ובעל מפתחים גדולים (מפתחים + מרחקים בין עמודים).

איך נמדדת הצלחתו של התכנון ההנדסי
בתכנון ההנדסי למבנה פרטי בד"כ המהנדס נותן את החישוב הסטטי רק לאחר קבלת החלטת ועדת התכנון והבניה, אולם במבני ציבור המתכנן נדרש כבר לפני הגשת הבקשה להיתר לבצע חישוב עקרוני של פתרון הקונסטרוקציה כדי לקבל אומדן מדויקים לגבי עלויות הביצוע. הצלחתו של התכנון ההנדסי במבנה ציבורי נמדד בפתרון יעיל וחכם, קל  לביצוע ובעל עלויות יישום נמוכות.

פריון מחשבה טכנולוגי
לכן קיימת חשיבות לפריון מחשבה טכנולוגי המקבל על עצמו שימוש בחישוב מתקדם יותר, רכיבים טרומים, שימוש באמצעים קלים לביצוע וכו'. המתכנן נדרש לקחת בחשבון בפתרון האנליטי  של המבנה שיש לתת מענה מושלם לתכנית האדריכלית ולדרוש כמה שפחות שינויים ארכיטקטוניים בתכנית.

מתן מענה הולם לכל דרישות האדריכל
מכוון שאדריכלים נוהגים להשתמש במבני ציבור ביוזמות ארכיטקטוניות מורכבות מאוד, כגון: מפתחים גדולים, קירות מסך חלונות, חיפוי קירות מורכבים, טכניקות קונסטרוקציות פחות קונבנציונאלית, עמודים מיוחדים, חללים גבוהים וכו'. חייב המתכנן המהנדס להיות בעל פריון מחשבה רחב, ומעודכן ביכולות הטכנולוגיות החדישות כדי לתת מענה הולם לכל דרישות האדריכל.

engineeringdesign-of-public-buildings-1