איך מתכננים מבנה פרטי? מה כוללת תכולת השירות? אילו 3 מרכיבים חיוניים לתכנון הנדסי נכון? מה החשיבות של חישוב סטטי מדויק?

תכנון מבנה פרטי הינו מתן פתרון הנדסי המקנה יציבות לבניין. יציבות זו נוצרת דרך שתילת שלד קונסטרוקטיבי בתוך התכנית האדריכלית ותואמת אותו ב- 100%.

התכנון ההנדסי שלנו לוקח בחשבון 3 מרכיבים חשובים:
1.    התאמה לתכנית האדריכלית , דבר המצריך פתרון יצירתי ומאתגר.
2.    פתרון טכנולוגי קל ונח ליישום.
3.    פתרון הנדסי כלכלי שאינו מכניס את היזם להוצאות מיותרות.

תכולת השירות בד"כ כוללת:
א.    מתן יעוץ ראשוני לארכיטקט לתוכניתו האדריכלית שאכן הינה הגיונית וטובה מבחינה הנדסית.
ב.    חתימת מהנדס על כל מסמכי העירייה הנדרשים, בכללם:
–    הצהרת מהנדס על החישובים הסטטים.
–    פינוי פסולת.
–    הצהרת אחראי לתכנון ובקורת.
ג.    הכנת ומסירת חישובים סטטים לעירייה. החישוב הסטטי הינו התכנון הראשוני אשר בו נבנה המודל החישוב העקרוני על המבנה. וע"י העמסת אותו המודל בעומסים אופייניים הצפויים ע"י ייעודו של המבנה.
ד.    הכנת תוכניות ביצוע לאחר החלטת ועדה לתכנון ובניה המאשר עקרונית את הבקשה להיתרן לאחר קבלת תוכנית סופית מהאדריכל, אנו עורכים סופית את מודל החישוב ההנדסי ומשרטטים בקנ"מ 1:50 ו- 1:20 את תכנית השלד- תכנית קונסטרוקציה.

מה כוללת התכנית?
–    תכנית מידות ופריסת ברזל תקרות וקורות לכל מפלסי המבנה
–    תכנית פריסת עמודים ויסודות.
–    פרטי בניה איטום.
ה.    תאום בדיקה ואישור של תוכניות מערכות של יועצים אחרים ובניהם חשמל , אינסטלציה, מיזוג וכדו' ושאינם פוגעים בשלד. פרט תכנון רצפות, אלמנט פיתוח היסודות וחיזוק המבנה לרעידות אדמה.

•    לשם השלמת התכנית המהנדס חייב לקבל דו"ח יועץ קרקע.
•    התכניות נמסרות לבדיקת האדריכל לפני פרסומן למכרז ולביצוע.

ו.    פיקוח עליון: מתוקף אחריותו של המהנדס על ביקורת בניית השלד המבנה, הנ"ל מבקר בשטח לפני כל יציקה של אלמנט הנדסי (יסודות, רצפות,תקרות, קירות, ממ"ד וכו') ובודק את התאמת כמויות הברזל, תבניות היציקה,  בטיחות היציקה  וכו' ביחס לתוכניותיו ומאשר בכתב את היציקה.
ז.    חתימה על מסמכי עירייה המעידים על קצב התקדמות הבניה ועל מסמכים לצורך קבלת טופס 4 וטופס אכלוס (5).

engineering-private-homes-1

engineering-private-homes-2